DC Ostrůvek, p.o.
DC Ostrůvek, p.o.

Ceníky

Ceník placených služeb DCO pracoviště Šumperk

Kopie, výpis, opis - zdravotnické/sociální dokumentace
A4 jednostranně 15,- Kč
A4 oboustranně 20,- Kč
 
Přihláška do mateřské školy 100,- Kč
Vyšetření na řidičský průkaz 300,- Kč
Přihláška ke studiu 150,- Kč
Přihláška na sportovní akce, plavecký výcvik 100,- Kč
Prohlášení o aktuálním zdravotním stavu na tábory 100,- Kč
Potvrzení o zdravotním stavu - brigády, potravinářský průkaz 100,- Kč
Oznámení úrazu pro pojišťovnu 150,- Kč
Potvrzení do zahraničí 120,- Kč
Aplikace nepovinného očkování 100,- Kč
Vystavení náhradního dokladu (duplikát) 100,- Kč
Vystavení potvrzení o zdravotním stavu na vlastní žádost 100,- Kč
Individuální fyzioterapie (vyšetření, terapie, konzultace):   
 - v délce trvání 60 minut 600,- Kč 
 - v délce trvání 45 minut 450,- Kč
 - v délce trvání 30 minut 300,- Kč
Aplikace - kineziotaping 1,50 Kč/cm

Platnost od: 1. dubna 2018
 
ing. Marie Fickerová, MBA
ředitelka DCO

Úhradu je možno provést:
v ordinaci PLDD - u sestry
v pokladně - pracovna administrativní pracovnice
 

 

Ceník péče o děti do 3 let v denním režimu (jeslový pobyt)

A – celodenní péče 7.00 – 15.30 hod. 350,- Kč/den
B – polodenní péče 7.00 – 12.30 hod. 265,- Kč/den
C – příležitostná péče dle dohody 150,- Kč/hod.

 

Ceník služeb pokytovaných v rámci předmětu činnosti

Příspěvek na zaopatření dítěte (vyhl. č. 56/2012 Sb.)

Dítě do 1 roku věku 45,- Kč/den
Dítě od 1 do 3 let věku 50,- Kč/den
Dítě od 3 let věku 55,- Kč/den
Průvodce dítěte 150,- Kč/den
   
Respitní pobyt 330,- Kč/den

 

Ceník zápůjček přístrojů

Elektrická odsávačka mateřského mléka Swing 20,- Kč/den
Ruční odsávačka mateřského mléka Harmony 10,- Kč/den
Monitor dechu Nanny 15,- Kč/den
Digitální kojenecká váha 20,- Kč/den
První a poslední den se započítává jako jeden den.  

Záloha:

Za každý zapůjčený přístroj vybíráme vratnou zálohu ve výši 1.000,- Kč.

Zápůjčky a vracení přístrojů probíhá v pracovní dny v době od 07:00 do 15:00 hodin.

 

Najdete nás

DC na mapě

Z naší foto a video galerie

Veselá stěna
Hrací koutek
Z chodby
Z koupelny
Postýlka
Kancelář