DC Ostrůvek, p.o. Dr. E. Beneše 13, Šumperk
DC Ostrůvek, p.o.

Ceníky

Ceník služeb pokytovaných v rámci předmětu činnosti

Příspěvek na zaopatření dítěte (vyhl. č. 56/2012 Sb.)

Dítě do 1 roku věku 45 Kč/den
Dítě od 1 do 3 let věku 50 Kč/den
Dítě od 3 let věku 55 Kč/den
Průvodce dítěte 150 Kč/den
   
Respitní pobyt 330 Kč/den
Ubytování matky/náhradního rodiče 160 Kč/den
Stravování matky/náhradního rodiče 172 Kč/den

 

Ceník pronájmu přístrojů

Elektrická odsávačka mateřského mléka Swing  20 Kč/den              
Ruční odsávačka mateřského mléka Harmony 20 Kč/den
Monitor dechu Nanny 15 Kč/den
Digitální kojenecká váha 20 Kč/den
První a poslední den se započítává jako jeden den.  

Záloha:

Za každý přístroj vybíráme vratnou zálohu ve výši 1.000 Kč.

 

Ceník služeb za přímou úhradu

Kopie z dokumentace - jednostranně / oboustranně 20/30 Kč              
Přihláška do mateřské školy 150 Kč
Vyšetření na řidičský průkaz 400 Kč
Přihláška ke studiu 200 Kč
Přihláška na sportovní akce, plavecký výcvik 100 Kč
Prohlášení o aktuálním zdravotním stavu na tábory 100 Kč
Potvrzení o zdravotním stavu - brigády, potravinářský průkaz 200 Kč
Oznámení úrazu pro pojišťovnu, odškodnění bolesti (bolestné) 200 Kč
Potvrzení do zahraničí 200 Kč
Aplikace nepovinného očkování 150 Kč
Vystavení náhradního dokladu (duplikát) 200 Kč
Vystavení potvrzení o zdravotním stavu na vlastní žádost - výpis z dokumentace 200 Kč
Podrobná zpráva na vlastní žádost 500 Kč
Antigenní test na Covid-19 na vlastní žádost, vč. vystavení certifikátu 201 Kč
Individuální fyzioterapie (vyšetření, terapie, konzultace):  
- v délce trvání 60 minut 800 Kč
- v délce trvání 45 minut / 30 minut 600/400 Kč
Aplikace - kineziotaping 100 Kč + 2 Kč/cm
Laktační poradenství (paušální částka) 500 Kč
Klinická psychologie - přímá úhrada (nesmluvní zdravotní pojišťovny):  
Komplexní psychologické vyšetření (2x 120 minut, vyhodnocení a zpracování zprávy)  5 000 Kč
Cílené vyšetření (120 minut, vyhodnocení a zpracování zprávy) 3 000 Kč
Kontrolní vyšetření (60 minut) 700 Kč
Psychosociální poradenství - individuální (60 minut) / rodinné (90 minut) 700/1 000 Kč

 

 

 

 

Najdete nás

DC na mapě

Z naší foto a video galerie

Veselá stěna
Hrací koutek
Z chodby
Z koupelny
Postýlka
Kancelář