DC Ostrůvek, p.o. Dr. E. Beneše 13, Šumperk
DC Ostrůvek, p.o.

Další služby

Odborné poradenství

Na základě pověření k výkonu sociálně-právní ochrany poskytujeme poradenskou pomoc a podporu biologickým rodinám, náhradním rodinám i zájemcům o náhradní rodinnou péči těmito formami:

  • Pomoc při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě
  • Poskytování nebo zprostředkování poradenství rodičům při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené
  • Poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče  

Poradenství zajišťuje:

Bc. Dagmar Roháčková – sociální pracovnice

tel.: 583 214 309
e-mail: rohackova@dc-ostruvek.cz

Mgr. Ivana Dokoupilová, Ph.D. – speciální pedagožka

tel.: 583 214 309
e-mail: dokoupilova@dc-ostruvek.cz

 

Zdravotní péče - podpora a pomoc rodinám pečujícím o děti s vážným zdravotním stavem

Na základě dohody se zákonnými zástupci zajišťujeme zdravotní služby (lékařskou, ošetřovatelskou a rehabilitační) dětem s vážným zdravotním stavem vyžadujícím nepřetržitou péči. Dohoda je sjednána na délku pobytu dle potřeby pečující osoby a provozních možností centra. 

 

Edukace a zácviky

Speciálně pedagogické poradenství:

  • Péče je poskytována ve vlastním sociálním prostředí pečujícím osobám o dítě se specifickými potřebami
  • Rozvoj a podpora rodičovských kompetencí (nepříznivé sociální podmínky, nedostatečná dovednost pečujících osob)

Poradenství zajišťuje:

Mgr. Ivana Dokoupilová, Ph.D. - speciální pedagožka

tel.: 583 214 309
e-mail: dokoupilova@dc-ostruvek.cz


Laktační poradenství:

Péče je poskytována v přirozeném prostředí rodiny, ambulantně nebo telefonicky.

  • Podpora ženy v péči o novorozence (techniky kojení, rozvoj a udržování laktace)
  • Nabízíme pomoc v péči o těhotnou ženu, ženu v šestinedělí
  • Zajišťují laktační poradkyně, porodní asistentky a dětské sestry

Poradenství zajišťuje:

Lenka Boxanová - laktační poradkyně, dětská sestra

tel.: 775 863 240 (10:00 - 18:00 hod)

       583 214 309 (18:00 - 10:00 hod)

Bc. Jana Jílovcová - porodní asistentka, laktační poradkyně, dětská sestra

tel.: 724 981 141 (10:00 - 20:00 hod)

       583 214 309 (20:00 - 10:00 hod)

Ubytování

Nabízíme ubytování těhotným ženám před utajeným porodem a osvojitelům a pěstounům v rámci přípravy na předání dítěte do péče.

Odlehčovací (respitní) pobyty pro děti v pěstounské péči

V rámci činností vyplývajících ze zřizovací listiny nabízí dětské centrum také odlehčovací pobyty pro pěstounské rodiny. Jedná se o krátkodobé pobyty dětí zpravidla ve věku 0 - 6 let, které jsou umístěny v některé z forem pěstounské péče (pěstounská péče na přechodnou dobu nebo stálá pěstounská péče). Pěstoun může těchto pobytů využít v případě své pracovní neschopnosti, při ošetřování osoby blízké, při narození dítěte, při vyřizování nezbytných osobních záležitostí, při úmrtí blízké osoby a při čerpání dovolené - u dětí starších dvou let (viz. § 47a odst. 2, zákona č. 359/1999 Sb.). Pobyt je realizován na základě dohody sjednané s doprovázející organizací pěstouna, která pobyt hradí ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče.

Pronájem přístrojů

Nabízíme pronájem odsávaček mateřského mléka, digitálních kojeneckých vah a monitorů dechu. Za každý přístroj vybíráme vratnou zálohu ve výši 1 000 Kč. Předání přístrojů probíhá v pracovní dny od 8:00 do 15:00 hodin, vrácení přístrojů probíhá v pracovní dny po předchozí telefonické domluvě - tel. č. 605 919 920 (8:00 - 12:00 hod). 

Najdete nás

DC na mapě

Z naší foto a video galerie

Veselá stěna
Hrací koutek
Z chodby
Z koupelny
Postýlka
Kancelář