DC Ostrůvek, p.o.
DC Ostrůvek, p.o.

Oznámení

Terénní služba - edukace, zácviky a monitoring rodičů

Služba je určena především pro rodiče, kteří potřebují nastartovat nebo rozvinout své rodičovské kompetence, pro rodiče, jejichž samostatná péče o dítě je nedostatečná nebo nekvalitní. Cílovou skupinou jsou:

  • rodiče ze slabších vrstev s nedostatečnou průpravou k rodičovství a výchově dětí,
  • rodiče se závislostním jednáním (alkohol, drogy),
  • rodiče, kteří se učí pečovat o dítě se specifickými potřebami (PAS, zdravotně postižené děti).

 

Služba je realizována formou:

  • pobytovou - intenzivní krátkodobý zácvik a sledování

Rizikový rodič je přijat i s dítětem do zařízení na základě sjednané dohody. Během pobytu je odborným personálem sledována kvalita jeho péče, vztah k dítěti, osobnost rodiče, zdravotní stav dítěte, jeho potřeby a jejich saturace. Jsou nastavena režimová opatření (pravidelné testování, časové limity, struktura péče o dítě) a je sledována kvalita jejich plnění. Zhruba po měsíci je situace vyhodnocena, ve spolupráci s rodiči je možno dále pokračovat ambulantní či terénní formou.

  • ambulantní - konzultace

Rodič je zván v pravidelných intervalech do zařízení ke konzultacím, kde jsou probírány jeho rezervy, nedostatky či naopak pokroky v péči o dítě, případně je realizováno též testování rodičů na psychotropní látky.

  • terénní služba - zácvik a sledování v přirozeném prostředí rodiny

Do domácnosti rodiče dochází na základě společného dojednání odborný personál, který rodiče doprovází a podporuje v rozvoji jeho rodičovských dovedností. Zároveň sleduje kvalitu péče, která je poskytována dítěti, jak jsou naplňovány potřeby dítěte s ohledem na jeho psychomotorický vývoj, sleduje celkovou sociální situaci rodiny.

 

Personální zajištění:

  • speciální pedagožka, dětská sestra, sociální pracovnice, konzultačně psycholožka a lékař.

Péči zajišťujeme na pracovištích:

  • Olomouc, U Dětského domova 269 - kontaktní telefon: 585 731 232, 585 731 202
  • Šumperk, Dr.E.Beneše 13 - kontaktní telefon: 583 214 309

 

Najdete nás

DC na mapě

Z naší foto a video galerie

Veselá stěna
Hrací koutek
Z chodby
Z koupelny
Postýlka
Kancelář